גילאי מינימום וקטגוריות

גילאי מינימום:
מסלול 10 ק"מ מרוץ תחרותי מדיד – גיל 14
מסלול 5 ק"מ מרוץ תחרותי מדיד – גיל 12
מסלול 3 ק"מ מסלול עממי –  גיל 10

ילד מתחת לגיל 12 מחויב בליווי מבוגר. 
התאריך הקובע לבחינת הגיל הוא יום האירוע. 

קטגוריות זוכים:
10 / 5 ק"מ:
נשים / גברים כללי

כל הזוכים באירוע, מתבקשים להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הגביעים על מנת לקבל את הגביע.
במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הגביע עד כשבוע ימים מתום האירוע.