אודות מרוץ עלם

אודות מרוץ עלם

מפות המסלולים

מפות המסלולים

חלוקת ערכות המשתתפים

חלוקת ערכות המשתתפים
1
2
3
שותפים לדרךמכבי שירותי בריאותאלטשולר שחםבזקפתאלAfrica IsraelטמפואלדןDeloitteברק קפיטל
ECO 99FM
כפיים